W NASZYM BIURZE WYPEŁNIAMY WSZYSTKIE DOKUMENTY POTRZEBNE DO POCHÓWKU ORAZ OTRZYMANIA ZASIŁKU POGRZEBOWEGO

 

W przypadku gdy zgon nastąpił w domu.

1 - Dzwonimy po pogotowie lub lekarza.
     Lekarz wypisuje Kartę Informacyjną stwierdzającą zgon.

2 - Udajemy się do Przychodni Rejonowej (gdzie osoba zmarła się leczyła) po Kartę Statystyczną.
     Do wydania Karty potrzebne są następujące dokumenty:
     Karta Informacyjna wystawiona przez Pogotowie lub Lekarza, Dowód Osobisty osoby zmarłej.

3 - Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. (w miejscowości, gdzie nastąpił zgon)
     Do wydania tego Aktu potrzebne są następujące dokumenty:
     Karta Statystyczna wystawiona przez Przychodnię Rejonową,
     Dowód Osobisty osoby zmarłej.

 

W przypadku gdy zgon nastąpił w szpitalu:

1 - Udajemy się po odbiór Karty Statystycznej stwierdzającej zgon.
     Do wydania Karty potrzebne są następujące dokumenty:
     Dowód Osobisty osoby zmarłej.

2 - Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego po Akt Zgonu. (w miejscowości, gdzie nastąpił zgon)

     Do wydania tego Aktu potrzebne są następujące dokumenty:
     Karta Statystyczna wystawiona przez Przychodnię Rejonową,
    Dowód Osobisty osoby zmarłej.

 

W przypadku zgonu tragicznego:

1 - Dzwonimy po Pogotowie.
     Pogotowie (jeśli stwierdza taką konieczność, wzywa Policję).

2 - Udajemy się do Prokuratury.
     Tam wydawana jest zgoda na pochowanie zwłok (bez sekcji sądowej lub po sekcji zwłok).
     W Prokuraturze powinniśmy również otrzymać:
     Zaświadczenie zaadresowane do Przychodni w celu odbioru Karty Statystycznej.
     Zaświadczenie zaadresowane do USC w celu odbioru Aktu Zgonu.

3 - Udajemy się do Przychodni Rejonowej (gdzie osoba zmarła się leczyła) po Kartę Statystyczną.
     Do wydania Karty potrzebne są następujące dokumenty:
     Karta Informacyjna wystawiona przez Pogotowie lub Lekarza,
     Dowód Osobisty osoby zmarłej.

4 - Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscowości, gdzie nastąpił zgon) po Akt Zgonu.
     Do wydania Aktu Zgonu potrzebne są następujące dokumenty:
     Zaświadczenie z Prokuratury przeznaczone do USC,
     Karta Statystyczna wystawiona przez Przychodnię Rejonową,
     Dowód Osobisty osoby zmarłej.

 

 

W przypadku kremacji.

     Do wydania tego Aktu potrzebne są następujące dokumenty:
     Akt Zgonu
     ZEZWOLENIE NA KREMACJĘ.